2B-Concept-en-visualisatie

Concept & visualisatie

december 17, 2016by Beheer

Een uitgewerkt plan is er niet opeens, er gaat een heel traject aan vooraf waarin de nodige overwegingen en genomen besluiten het succes van het eindresultaat bepalen.

Een eerste idee, dat is geschetst of wellicht deels nog in het hoofd zit, moet worden uitgekristalliseerd om vervolgstappen te kunnen nemen. Soms werkt het goed om naast elkaar te gaan zitten en een 3d model te bouwen waarbij zowel functionaliteit als beleving wordt bekeken en uitgewerkt. In overleg bieden wij u deze mogelijkheid voor elk uniek project.

Terug