2A-Vergunningaanvraag

Vergunningaanvraag

december 18, 2016by Beheer

Voor de meeste bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning vereist; een traject waar wij ervaring mee hebben en geheel voor u kunnen doorlopen.
Wij verzorgen de benodigde documenten, waar nodig in samenwerking met diverse adviesbureaus binnen ons netwerk. Voor onze opdrachtgevers treden wij vervolgens op als gemachtigde partij en dienen de stukken digitaal in via het omgevingsloket.

Ook vergunningvrije activiteiten moeten voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Een grondige voorbereiding is ook hier noodzakelijk om aan alle eisen te voldoen en de kwaliteit te waarborgen. Tekeningen vormen hierbij een belangrijk communicatiemiddel en leggen zaken vast als contractstuk met de aannemer.

Terug